top of page

Polityka prywatności

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla mnie szczególnie ważna. Przetwarzanie Państwa danych odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów ustawowych (RODO i austriackiej ustawy dotyczącej telekomunikacji z 2003 roku [TKG 2003]).

Kontakt ze mną

Jeśli skontaktują się Państwo ze mną za pośrednictwem formularza na stronie internetowej lub poczty elektronicznej, Państwa dane będą przechowywane przeze mnie przez sześć miesięcy w celu przetworzenia zapytania i na okoliczność dalszych pytań. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim bez Państwa zgody. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Składając zamówienie Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Wykonawcę w celu dokonania przez niego tłumaczenia/korekty (realizacja zamówienia) oraz późniejszego wystawienia rachunku.

Prawa użytkownika strony internetowej

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza prawo o ochronie danych osobowych lub że w jakikolwiek inny sposób naruszono Państwa roszczenia dotyczące ochrony danych osobowych, mogą Państwo złożyć skargę u mnie wysyłając wiadomość na sikorska.translations@gmail.com lub wnieść skargę do organu nadzorczego.

bottom of page